W dniu 16.03.2023r. w siedzibie Klubu Garnizonowego 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie odbyła się I części finału centralnego XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”
W w/w konkursie uczeń klasy 4fp Wiktor Suwała musiał wykazać się wiedzą z zakresu historii Polski z lat 1887-1922 ze szczególnym uwzględnieniem walk Polaków na frontach I wojny światowej oraz okresu walk o ustalenie granic II Rzeczpospolitej Polskiej. Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o tysiącletniej historii oręża polskiego oraz roli i miejscu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w życiu narodu i państwa polskiego.
Wyniki ostateczne I części finału zostały ogłoszone 4.04.2023r. Wiktor w/w konkursie wywalczył tytuł finalisty dzięki czemu ZOSTAŁ ZWOLNIONY Z MATURY Z HISTORII !!!
SERDECZNE GRATULACJE DLA WIKTORA I JEGO OPIEKUNA PANA PROF DANIELA SĘKOWSKIEGO!!!

Loading

Data utworzenia: 5 kwietnia 2023
Data ostatniej edycji: 5 kwietnia 2023