Rada Rodziców na zebraniu w dniu 14.09.2022 roku ustaliła wysokość dobrowolnej składki na Radę Rodziców.

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 wysokość składki wynosi 10 zł za miesiąc, a więc 100 zł za rok szkolny.

 

Wpłat można dokonywać na poniższy numer konta:

Rada Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku

38-500 Sanok, ul. Mickiewicza 11

PBS O/Sanok Nr: 23 8642 0002 2001 0000 0420 0001

Loading

Data utworzenia: 11 stycznia 2023
Data ostatniej edycji: 25 lutego 2023