Od 4 do 29 września 2023 roku uczniowie chcący ubiegać się o Stypendium Św. Mikołaja mogą składać wniosek.

Nabór wniosków odbywa się online przez portal stypendialny w szkołach należących do programu Stypendia Św. Mikołaja.

Stypendia św. Mikołaja dedykowane są uzdolnionym i zaangażowanym społecznie dzieciom z niezamożnych rodzin. Stypendystą może zostać uczeń od kl.1 do 4.

KRYTERIA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM

1. Kryteria formalne, które muszą spełnić uczniowie:

– miesięczny dochód netto na jednego członka rodziny nie jest wyższy niż 2000 zł,

– uczeń uzyskał średnią ocen w roku poprzedzającym przyznanie stypendium nie niższą niż: 4,4 w szkole podstawowej, 4,0 w szkole ponadpodstawowej,

– uczeń złożył kompletny wniosek o stypendium wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Kryteria merytoryczne oceniane przez komisję stypendialną w szkole:

Kryterium nr 1. Zaangażowanie i aktywność społeczna w ciągu ostatniego roku szkolnego,

Kryterium nr 2. Osiągnięcia: naukowe, sportowe, artystyczne, w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, w ciągu ostatniego roku szkolnego.

Zapoznaj się z regulamin przyznawania stypendium:

https://stypendia.mikolaj.org.pl/o-programie/regulaminy/

Koordynatorem programu w szkole jest p. Marta Szerszeń sala14.

W razie pytań można dzwonić do fundacji:

tel. +48 791 793 021, +48531452613

Zapraszamy do składania wniosków, warto!

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „FUNDACJA SWIĘTEGO MIKOŁAJA C mikolaj.org.pl”

Loading

Data utworzenia: 10 września 2023
Data ostatniej edycji: 10 września 2023