3 listopada reprezentacja uczniów II LO z fakultetu biologiczno-chemicznego pod opieką Pani Pedagog Małgorzaty Heichel i p. Krystyny Witowicz miała okazję spotkać się  w SP w Zagórzu z  wybitnymi przedstawicielami nauki polskiej: Panią prof. Agnieszką Dobrzyń, dyrektorem Instytutu Nenckiego w Warszawie oraz Panem Marcinem Drąg,  profesorem nauk chemicznych, nauczycielem akademickim Politechniki Wrocławskiej, laureatem m.in. Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Profesorowie podczas wykładu „Czy warto zostać naukowcem” opowiadali o swojej pracy naukowej i pokrótce przedstawili ścieżkę kariery naukowej. Dowiedzieliśmy się na czym polega praca naukowca oraz nad czym obecnie każdy z nich pracuje. Wykład był ilustrował zdjęciami i prezentacją oraz przykładami z pracy w laboratorium, sympozjów naukowych, konferencji i stażów zagranicznych. Temat wykładu był pretekstem do poruszenia wielu ważnych zagadnień dotyczących m.in.: wyboru zawodu, odwagi i konsekwencji w walce o swoje marzenia, motywacji do  nauki i pracy, samorealizacji oraz pasji, będącej motorem życia. Nasi goście odpowiedzieli na wiele naszych pytań związanych z tematyką spotkania np. : czy potrzebne są  jakieś specjalne predyspozycje, żeby zostać naukowcem ?  oraz  „czy oni od zawsze planowali, że będą zajmowali się zawodowo nauką?

 Było też mnóstwo pytań dotyczących badań i odkryć, nad którymi obecnie pracują  goszczący u nas naukowcy. Z wielkim zainteresowaniem spotkała się praca zespołu kierowanego w Instytucie Nenckiego przez prof. A. Dobrzyń nad bioniczną trzustką wydrukowaną w drukarce 3 D za  pomocą biotuszu (opatentowanego przez jej zespół badawczy), która może być przeszczepiona i podjąć produkcję insuliny, jak żywy narząd. 

Prof. Marcin Drąg, z pasją opowiadał o badaniach prowadzonych w swoim Instytucie Chemii biologicznej nad enzymami odpowiedzialnymi za choroby cywilizacyjne i tworzeniem selektywnych narzędzi chemicznych do wykrywania np. nowotworów. Wyniki tych badań są  już wykorzystywane w projektach, mających na celu opracowywanie testów diagnostycznych czy nowych leków.  

Mieliśmy możliwość poznania nie tylko pracy wybitnych polskich naukowców, ale również  ich hobby i tego, jak lubią spędzać czas wolny. Dzięki spotkaniu dowiedzieliśmy się,   że  zawód naukowca, to nie tylko praca w laboratorium. To również możliwość zwiedzanie całego świata i współpracy z najwybitniejszymi naukowcami z uczelni z  dowolnego kontynentu. 

Wykład dał nam motywację do pracy i nauki oraz odważnego myślenia o naszej przyszłości i kierunku studiów. Bardzo dziękujemy za możliwość spotkania Burmistrzowi Miasta i Gminy Zagórz, a Państwu profesorom A. Dobrzyń i M. Drąg jesteśmy wdzięczni za spotkanie, przybliżenie pracy naukowca oraz za zaproszenie do Instytutu Nenckiego w Warszawie i na Politechnikę Wrocławską.  Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli uczestniczyć w wykładach i  spotkaniach takich, jak ten.

Prof. Marcin Drąg – Polski chemik, profesor nauk chemicznych, nauczyciel akademicki Politechniki Wrocławskiej, laureat nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Chemią i biologią zainteresował się podczas nauki w II Liceum Ogólnokształcącym w  Świdnicy. W 1999 ukończył studia chemiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, a stopień doktora uzyskał w 2003 na Politechnice Wrocławskiej, po czym habilitował się na tej samej uczelni w 2011 roku na podstawie pracy pt. Biblioteki substratów oraz inhibitorów jako narzędzia w badaniu właściwości metaloprotez i proteaz cysteinowych. W 2016 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk chemicznych. Zawodowo związany z Zakładem Chemii Bioorganicznej Politechniki Wrocławskiej. Związany jest również z instytutem Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute w USA. Pracował też m.in. we francuskiej École de Chimie w Montpellier (Francja), na Politechnice Wiedeńskiej (Austria) czy na Emory University w Atlancie (USA). Specjalizuje się w: chemii biologicznej, chemii kombinatorycznej, enzymach proteolitycznych, syntezie peptydów oraz sondach do  obrazowania. Autor 9 patentów i ok. 110 publikacji. Wielokrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, beneficjent grantów Narodowego Centrum Nauki oraz innych polskich i  zagranicznych instytucji. Nagradzany Nagrodą Rektora Politechniki Wrocławskiej i  Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2019 został laureatem nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Należy do Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk. W  2020 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof. Agnieszka Dobrzyń jest dyrektorem Instytutu Nenckiego od 2018 roku. Specjalizuje się w fizjologii mięśni. W IBD PAN kieruje Pracownią Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych. Jej badania dotyczą szlaków sygnałowych i zmian w regulacji ekspresji genów charakterystycznych dla zaburzeń metabolizmu komórki i patogenezy cukrzycy. Wraz  z zespołem odkryła nowa mechanizmy regulujące wydzielanie insuliny oraz autofagię komórek beta trzustki, co doprowadziło do opracowania testu do wczesnej diagnostyki stanu przedcukrzycowego i cukrzycy typu 2. Kierowała kilkunastoma projektami naukowymi (TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, SONATA BIS Narodowego Centrum Nauki, STRATEGMED Narodowego Centrum Badań i Rozwoju), w tym grantami europejskimi (m.in. EMBO-Installation Grant, Marie Skłodowska Curie COFUND). Jest współautorką ponad 80 publikacji naukowych oraz rozdziałów w książkach. W roku 2016 otrzymała Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Od  czterech lat pełni funkcję wiceprezydenta International Conference on the Bioscience of Lipids, zrzeszającej lipidologów prowadzących badania w dziedzinie metabolizmu komórki. W grudniu ub.r. została wybrana na członka krajowego Polskiej Akademii Nauk.

Loading

Data utworzenia: 5 stycznia 2023
Data ostatniej edycji: 14 stycznia 2023