SREBRNA SZKOŁA

Szczęśliwy numerek

 

13-06-2022

24

14-06-2022

18

15-06-2022

33

16-06-2022

-

17-06-2022

-

 

W puli:

1,5,6,7

10,17,

25,27

30,31

 

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

 

Liceum 3-letnie Liceum 4-letnie

I. Lista lektur

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

II. Przedmiotowy System Oceniania

 

1. Ocenianie

 

a) Zasady szczegółowe

- wypowiedź ustna

- wypowiedź pisemna

 

b) ocena semestralna i końcoworoczna

 

2. Procedury odwoławcze

 

III. Wymagania edukacyjne

 

1. Wymagania ogólne

 

2. Wymagania szczegółowe

 

a) klasa I

- kl. 1.1

- kl. 1.2

 

b) klasa II

- kl. 2.1

- kl. 2.2

 

 - kl. 2 - poziom rozszerzony (4 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

- kl. 2 - poziom rozszerzony (5 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

c) klasa III

 

- kl. 3 - wymagania edukacyjne

 

- kl. 3 - poziom rozszerzony (5 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

- kl. 3 - poziom rozszerzony (4 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

IV. Program nauczania "Ponad słowami"

 

V. Informator maturalny 2015

 

I. Lista lektur

 

Klasa 1 - poziom podstawowy

Klasa 1 - poziom rozszerzony

Klasa 2 - poziom podstawowy

Klasa 2 - poziom rozszerzony

Klasa 3 - poziom podstawowy

Klasa 3 - poziom rozszerzony

 

II. Przedmiotowy System Oceniania

 

1. Ocenianie

 

a) Zasady szczegółowe 

- wypowiedź ustna

- wypowiedź pisemna

 

b) ocena semestralna i końcoworoczna

 

2. Procedury odwoławcze

 

 III. Wymagania edukacyjne

 

1. Wymagania ogólne

 

2. Wymagania szczegółowe

 

a) klasa I

 

- kl. 1.1 - poziom podstawowy

- kl. 1.2 - poziom podstawowy

- kl. 1.1 - poziom rozszerzony

- kl. 1.2 - poziom rozszerzony

b) klasa II

- kl 2.1 - poziom podstawowy

- kl 2.2 - poziom podstawowy

- kl 2.1 - poziom rozszerzony

- kl 2.2 - poziom rozszerzony

c) klasa III

 - kl 3.1 - poziom podstawowy

- kl 3.2 - poziom podstawowy

- kl 3.1 - poziom rozszerzony

- kl 3.2 - poziom rozszerzony

 

IV. Program nauczania "Ponad słowami"