SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

19-10-2020

27*

20-10-2020

32*

21-10-2020

25*

22-10-2020

15

23-10-2020

9

 

W puli:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 10, 11, 12, 13,

14, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36

_*- numerek z poprzedniej puli

 

 

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Poniżej zamieszczamy regulamin:

III KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Pod urokiem chwili”
I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku, zwany dalej Organizatorem.
2. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii wśród uczniów klas 7 szkoły podstawowej, klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego. Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych :
a. Klasy 7 szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne
b. Szkoły ponadgimnazjalne
3. Temat fotografii jest dowolny, związany z magią chwili, która zostaje uwieczniona.
II. Zasady konkursu
1. Czas trwania konkursu - od 5 stycznia 2018 do 13 kwietnia 2018r.
2. Przystąpienie do konkursu następuje przez zgłoszenie prac fotograficznych.
3. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, a w szczególności punkt 12 regulaminu, oraz zapewnia, że:
a. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy,
b. nie narusza praw autorskich osób trzecich,
c. nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych
dóbr prawnie chronionych.
4. Każdy uczestnik zgłasza 3 prace.
5. Format prac:
a. odbitki kolorowe lub czarnobiałe, rozmiar 10 x 15 cm,
b. oryginalne fotografie zapisane w formacie JPEG przesłane jako załącznik na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (rozdzielczość minimalna 800x600px maksymalna 1024x768px; maksymalna wielkość pliku 2MB).
6. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić:
a. imię i nazwisko autora oraz klasę, nazwę szkoły,
b. tytuł pracy,
7. Prace konkursowe należy składać bezpośrednio w bibliotece szkolnej oraz przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontakt: 134653936
8. Termin składania prac upływa 30 marca 2018 roku.
9. Zgłoszone prace będą eksponowane na wystawie pokonkursowej w II Liceum Ogólnokształcącym oraz na stronie internetowej organizatora.
10. W przypadku prac nagrodzonych i wyróżnionych organizator zastrzega sobie prawo do ich nieodpłatnej publikacji w materiałach związanych z konkursem oraz promocją II Liceum Ogólnokształcącego z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora.
III. Zasady rozstrzygnięcia konkursu
1. Prace zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.
2. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej tryb odwoławczy.
3. Przewidziane są nagrody rzeczowe.
4. Nagrodą główną jest również umieszczenie zdjęć na stronie internetowej szkoły .
5. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu rozstrzygnięcia Konkursu.
6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.
IV. Postanowienia końcowe
1. Wzięcie udziału w konkursie (przesłanie prac) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.
4. Niniejszy dokument jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
5. Regulamin jest do dostępny w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej organizatora.