SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

19-10-2020

27*

20-10-2020

32*

21-10-2020

25*

22-10-2020

15

23-10-2020

9

 

W puli:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 10, 11, 12, 13,

14, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36

_*- numerek z poprzedniej puli

 

 

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

  

Wszyscy znamy starożytne sentencje: ,,Non scholae, sed vitae discimus” (Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia) lub ,,Per aspera ad astra” (Przez trudy do gwiazd), które wyznaczają nam drogi i cele życiowe. Ale czy zastanawiamy się, kto stoi za tymi słowami? Kto jest ich twórcą? W jakich okolicznościach je wypowiadał? Wówczas, oprócz wybitnych filozofów antycznych, dostrzegamy ludzi i miejsce, w którym upływa nasza młodość, czyli szkołę oraz nauczycieli – naszych mentorów prowadzących nas przez świat wiedzy i rozwijających pasje i zainteresowania młodych ludzi.

  Inspiracją do powyższych refleksji stała się uroczystość 90-lecia Naszej Szkoły – II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku. To sędziwy i piękny wiek dla placówki edukacyjnej i jednocześnie czas wspomnień, podsumowań i uroczystości.
   Obchody jubileuszu miały miejsce 9 marca br. a zainaugurowane zostały uroczystą Mszą Św. w Kościele Przemienienia Pańskiego, którą celebrował ks. prałat Andrzej Skiba.
W swoim kazaniu podkreślał znaczącą rolę wykształcenia i wiedzy w życiu człowieka oraz wskazywał na szczególne miejsce II LO w wychowywaniu wielu młodych pokoleń. Przywołał też we wspomnieniach dyrektorów i nauczycieli placówki, którzy stali na straży takich wartości jak: wiara, patriotyzm, honor, kult nauki itp. oraz starali się zaszczepiać je swoim wychowankom. Pod koniec kazania ksiądz udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym, a szczególnie społeczności II Liceum Ogólnokształcącego.
   Kolejnym etapem obchodów była odświętna Gala, która miała miejsce w Sanockim Domu Kultury. Uroczystość zaszczycili dostojni goście: Piotr Uruski – absolwent naszego liceum oraz poseł na Sejm RP, Roman Konieczny – Starosta Powiatu Sanockiego, Wacław Krawczyk – Wicestarosta Powiatu Sanockiego, Stanisław Chęć – Wiceburmistrz Miasta Sanoka, Andrzej Chrobak – członek zarządu Miasta Sanoka, Zofia Kijowska – naczelnik Wydziału Oświaty Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego, hm. Krystyna Chowaniec – Komendant Hufca ZHP Ziemi Sanockiej, Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego, absolwenci, uczniowie i wszyscy przyjaciele ,,Zakonu”.
   Program rozpoczął się od wniesienia sztandaru szkoły i odśpiewania ,,Mazurka Dąbrowskiego”, który dumnie wybrzmiewał z serc naszego szkolnego Chóru i zebranych gości. Następnie głos zabrał Dyrektor II LO p. mgr Marek Cycoń, który w swoim przemówieniu wskazywał na szczególne miejsce naszej szkoły w życiu absolwentów, wspominał ubiegłe jubileusze, wyjaśnił genezę nazw ,,Zakon”, ,,Klasztor” oraz przypomniał sylwetkę naszej patronki Marii Skłodowskiej – Curie. Podkreślił również, że wybitna noblistka nie jest tylko pomnikiem, lecz przykładem do naśladowania w dalszej drodze życiowej młodzieży. Kolejnym mówcą był nasz absolwent dr Piotr Uruski, który wspominał najpiękniejsze lata młodości w liceum oraz złożył na ręce Pana Dyrektora grawerton upamiętniający jubileusz 90-lecia. Równie piękny gest okazało Starostwo Powiatowe, w imieniu którego Starosta p. Roman Konieczny pogratulował społeczności szkolnej tak wielu lat aktywności ,,Klasztoru”, życząc jeszcze więcej sukcesów i kolejnych spotkań, po czym podarował okolicznościowy upominek. Część oficjalną dopełnił list burmistrza Miasta Sanoka p. Tadeusza Pióra, po czym Wiceburmistrz p. Stanisław Chęć przekazał Szkole niezwykły podarunek przedstawiający Michała Archanioła – patrona Sanoka.
   Kolejnym punktem Gali było wręczenie nagród corocznego konkursu o naszej patronce
i wielkiej uczonej – Marii Skłodowskiej – Curie. Zwycięzcą okazała się drużyna klasy 1d w składzie: Aleksandra Bąk, Zuzanna Demkowicz, Paulina Połdiak. Następnie uczniowie prowadzący uroczystość – Karolina Szczepanik (1B) i Sebastian Mandzelowski (2C) przedstawili historię ,,Zakonu” od roku 1928, kiedy powołano do życia Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Emilii Plater w Sanoku, aż do chwili obecnej. Podczas II wojny światowej organizowano konspiracyjne nauczanie, które było kierowane przez nauczycielkę żeńskiego gimnazjum dr Zofię Skołozdro – wybitną pedagog i późniejszą dyrektor szkoły. Od 1965r., kiedy wprowadzono 4-letnie liceum, szkoła koedukacyjna przekształciła się w II Liceum Ogólnokształcące. W 1970r. dyrektorem szkoły został mgr Stanisław Obara, a 7 lat później nasze liceum otrzymało imię Marii Skłodowskiej – Curie.
Od 1999r. dyrektorem ,,Zakonu” jest mgr Marek Cycoń.
Na przestrzeni 90 lat swego istnienia szkoła przeżywała różne okresy, ale bez przerwy się rozwijała i kształciła tysiące młodych ludzi.
   Po prezentacji historycznej nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów II LO, którą rozpoczął polonez – jeden z najważniejszych symboli kultury naszego narodu. Na uwagę zasługuje późniejsza uczniowska recytacja wierszy autorstwa p. dr Jolanty Mazur Fedak – polonistki naszego liceum oraz Witolda Michno – ucznia klasy 3b. Poezja wyrażała przeżycia związane ze szkołą i upamiętniała naszą patronkę Marię Skłodowską – Curie.
   Kolejne punkty programu to występy muzyczne zespołów z udziałem szczególnego gościa Pana Roberta Handermadera, tańce współczesne oraz skecze w wykonaniu szkolnego teatru, które wywołały żywą reakcję publiczności.
   Po części artystycznej prezes Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół” w Sanoku p. Bronisław Kielar złożył gratulacje społeczności naszego liceum z okazji 90-lecia i życzył wszystkim wytrwałości, sukcesów i jeszcze więcej wspólnych spotkań w gronie uczniowskim z okazji rocznic. Końcowa piosenka M. Grechuty ,,Dni, których jeszcze nie znamy” zakończyła obchody jubileuszu.
   Następna rocznica 100-lecia szkoły już za 10 lat. Z pewnością przybędziemy na tę uroczystość jako absolwenci. Jesteśmy i będziemy dumni z historii ,,Zakonu” i z tego, że możemy ją współtworzyć.

Tekst: Paulina i Martyna Zagórskie 2a

Galeria zdjęć Marcina Kozuba

Zdjęcia Huberta Łuszczyszyna

Relacja video Jakuba Wojtowicza