SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

09-03-2020

33*

10-03-2020

7*

11-03-2020

18*

12-03-2020

21*

13-03-2020

4

 

W puli:

1, 2, 3, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 36

*- numerek z poprzedniej puli

 

 

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

UWAGA KANDYDACI DO KLAS 1!

1. Dostarczanie kopii dokumentów:

 Termin:

 Dyżur
 Komisji Rekrutacyjnej II  LO:

Miejsce

 

 23.06.2017r.

 

 piątek

 

 w godzinach:     900 – 1500 

 

 

 

Korytarz

na II piętrze

 

 26.06.2017r.

 

 poniedziałek

 

 w godzinach:     900 – 1500 

 

 27.06.2017r.

 

 wtorek

 

 w godzinach:     900 – 1500 

Wymagane dokumenty:

 • kopia świadectwa ukończenia gimnazjum poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
 • kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego poświadczona za zgodność
  z oryginałem przez
  dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,


2. Komisja Rekrutacyjna p
odaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania kwalifikacyjnego
w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych w II LO:
Termin: 30.06. (piątek)  godz. 1000 tablica informacyjna II LO w Sanoku.

 Potwierdzanie woli podjęcia nauki w II LO w Sanoku przez kandydatów umieszczonych
na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas pierwszych:

 

 Termin:

 Dyżur 
 Komisji Rekrutacyjnej w II LO:

 

Miejsce

 30.06.2017

 piątek

 w godzinach:     900 – 1430

 

Korytarz

na II piętrze

 03.07.2017

 poniedziałek

 w godzinach:     900 – 1430

 04.07.2017

 wtorek

 w godzinach:     900 – 1430

 05.07.2017

 środa

 w godzinach:     900 – 1500

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w II LO  wymaga złożenia:

 • podpisu rodzica kandydata;
 • oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum;
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • karty zdrowia;
 • dwóch zdjęć (na odwrocie podpisanych imieniem i nazwiskiem i datą urodzenia)

3. Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów
nieprzyjętych do oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym  2017/2018:
Termin: 7 lipca (piątek) do godz. 10.00 tablica informacyjna II LO w Sanoku

4. Postępowanie  uzupełniające będzie prowadzone w przypadku, gdy szkoła po zakończonym postępowaniu   rekrutacyjnym nadal  będzie dysponowała wolnymi miejscami w oddziałach klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018.