SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

19-10-2020

27*

20-10-2020

32*

21-10-2020

25*

22-10-2020

15

23-10-2020

9

 

W puli:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 10, 11, 12, 13,

14, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36

_*- numerek z poprzedniej puli

 

 

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Biblioteka szkolna zaprasza gimnazjalistów do udziału w II Powiatowym Międzygimnazjalnym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Obcojęzycznej.

Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu:


 

REGULAMIN II POWIATOWEGO MIĘDZYGIMNAZJALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI I PROZY OBCOJĘZYCZNEJ

13 stycznia 2017

 

ORGANIZATOR:

 

II Liceum Ogólnokształcące  im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku

ul. Mickiewicz 11

38-512 Sanok

13 465 39 30

 

CELE KONKURSU:

 

 • popularyzacja literatury państw niemieckiego obszaru językowego, państw anglo-, francusko- oraz rosyjskojęzycznych;
 • motywowanie uczniów do nauki języków obcych i poznawania kultury wyżej wymienionych państw;
 • zainteresowanie uczniów literaturą niemiecko-, anglo-, francusko-  oraz rosyjskojęzyczną;
 • doskonalenie poprawności języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego oraz rosyjskiego ;
 • stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych.
 • rozbudzanie wrażliwości artystycznej młodzieży oraz kształtowanie postawy twórczej
 • doskonalenie umiejętności recytatorskich

-

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych.
 2. Każda szkoła zgłasza maksymalnie dwóch uczestników do konkursu recytatorskiego  (dwóch z każdego z wymienionych :języka niemieckiego, angielskiego, francuskiego i rosyjskiego). W przypadku dużej liczby chętnych proponujemy przeprowadzenie eliminacji wewnątrzszkolnych.
 3. Karty zgłoszeń wraz z dołączonym tekstem utworu należy przesłać na adres liceum lub doręczyć osobiście do sekretariatu szkoły.
 4. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 05.01.2016 r.
 5. Ze względów organizacyjnych uczniowie zgłoszeni do konkursu po terminie nie będą do niego dopuszczeni.
 6. Konkurs odbędzie się w bibliotece II Liceum Ogólnokształcącego od godziny 10.00.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

 

 1. Każdy uczestnik konkursu prezentuje interpretację jednego utworu poetyckiego bądź prozy (wiersz, bajka, ballada) w języku oryginału – w całości lub we fragmencie.
 2. Dobór utworów i autorów poezji i prozy niemiecko-, anglo-, francusko- i rosyjskojęzycznej jest dowolny.
 3. Czas trwania prezentacji nie może przekraczać 6 minut

KRYTERIA OCENY I NAGRODY:

 

 1. Oceny prezentacji konkursowych dokonuje jury powołane przez organizatorów.
 2. Ocenie podlegają:
  • interpretacja utworu;
  • poprawność wymowy w języku niemieckim, angielskim, francuskim lub rosyjskim;
  • wrażenia artystyczne i estetyczne;
  • stopień opanowania tekstu utworu.
 3. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy.

 

Koordynatorki konkursu  Iwona Gibała-Błażewicz, Kamila Mackiewicz-Rossmanith, Edyta Małek

Kontakt telefoniczny do koordynatorek 606806353, 665966327

 

Zapraszamy serdecznie

 

Karta Zgłoszeniowa

 

 

Imię i nazwisko uczestnika

 

 

Email. ……………………………………………………………….

 

Adres szkoły

 

 

 

Autor i tytuł oraz czas trwania prezentowanego utworu

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego