SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

09-03-2020

33*

10-03-2020

7*

11-03-2020

18*

12-03-2020

21*

13-03-2020

4

 

W puli:

1, 2, 3, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11,

12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31,

32, 33, 34, 35, 36

*- numerek z poprzedniej puli

 

 

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin konkursu literackiego

pt. „ Autorytety we współczesnej rzeczywistości”

 

  1. Celem konkursu jest:

·         rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości uczestników konkursu przez własną aktywność twórczą

·         rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań oraz umiejętności oceniania rzeczywistości i postaw.

 

  1. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku:

·         wolontariuszy - uczniów wszystkich szkół średnich na terenie powiatu sanockiego

·         wolontariuszy - studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku

·         wolontariuszy - słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Sanoku.

  1. Konkurs podzielony zostanie na dwie kategorie wiekowe

·         juniorzy

·         seniorzy

Z czego każda z nich rozpatrywana będzie oddzielnie.

  1. Forma prac:

·         pisemna: list do dowolnie wybranej osoby realnej, nierealnej, wirtualnej, wyimaginowanej (max 4 strony A4 czcionką Times New Roman, rozmiar 11)

lub

·         elektroniczna: nagranie na płycie CD lub jako załącznik do wiadomości e-mailowej.

5.      Jedna osoba może zgłosić do konkursu 1 pracę. Praca powinna być wykonana indywidualnie, nie grupowo.

6.      Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będzie do odebrania u Pań opiekunek Kół Wolontariatu lub do pobrania na stronie internetowej http://wolontariatsanok.letnet.pl.

7.      Prace wraz z formularzem należy nadesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., pocztową lub dostarczyć osobiście do Biura Powiatowego Centrum Wolontariatu: ul. Rynek 1, 38–500 Sanok - w godzinach 12:00 – 15:00 z dopiskiem  „Autorytety we współczesnej rzeczywistości”. Nadesłanych na konkurs prac organizator nie zwraca.

8.      Materiały do konkursu powinny zostać przekazane organizatorowi w terminie do 15 października 2015 r. O terminie zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego albo potwierdzona data nadania przesyłki. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 15 października 2015 r. nie będą rozpatrywane.

9.      Oceny prac dokona niezależna komisja powołana przez Zarząd Powiatowego Centrum Wolontariatu.

10.  Dla laureatów 1, 2 i 3 miejsca przewidziane są atrakcyjne nagrody.

11.  Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 5 grudnia 2015 r. w dniu Światowego Dnia Wolontariusza w jednej z sal Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.

12.  Prace najlepiej ocenione zostaną wydane w formie publikacji internetowej na stronie: www.wolonatriatsanok.letnet.pl .

13.  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz oświadczeniem posiadania praw autorskich do pracy i zgody na jej publikację.

14.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

15.  W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

  1. W przypadku wątpliwości należy kontaktować się z Zarządem Powiatowego Centrum Wolontariatu w Sanoku :

·         telefon: 13 46 52 940

·         adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Liczymy na zaangażowanie i oczekujemy na interesujące prace.

Zarząd Powiatowego Centrum Wolontariatu  w Sanoku   

 

 

Formularz zgłoszeniowy:

Imię:

Nazwisko:

Adres:

Telefon:

Adres e-mail:

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie zgłoszonej przeze mnie pracy, a także na rozpowszechnianie jej w publikacjach na stronie internetowej Powiatowego Centrum Wolontariatu www.wolontariat.sanok.pl (z podaniem nazwiska autora).

Wyrażenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

………………….

Data i podpis uczestnika

 

Oświadczam, iż w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia wykonanej przeze mnie pracy, wyrażam zgodę na nieodpłatne i bezterminowe jej wykorzystanie, utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także na rozpowszechnianie w publikacjach na stronie internetowej Powiatowego Centrum Wolontariatu (z podaniem nazwiska autora).

Wyrażenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

………………….

Data i podpis uczestnika

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu dla wolontariuszy „Autorytety we współczesnej rzeczywistości”,organizowanego przez Powiatowe Centrum Wolontariatu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wyrażenie zgody jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.

………………….

Data i podpis uczestnika