SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

18-01-2021

14

19-01-2021

6

20-01-2021

32

21-01-2021

29

22-01-2021

18

 

W puli:

1, 2, 3, 4, 5, 7,

8, 9, 10, 11, 12,

15, 16,

21, 23, 

24, 25, 27, 28,

 30, 31, 33,

34, 35, 36

 

 

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.

 

Liceum 3-letnie Liceum 4-letnie

I. Lista lektur

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

II. Przedmiotowy System Oceniania

 

1. Ocenianie

 

a) Zasady szczegółowe

- wypowiedź ustna

- wypowiedź pisemna

 

b) ocena semestralna i końcoworoczna

 

2. Procedury odwoławcze

 

III. Wymagania edukacyjne

 

1. Wymagania ogólne

 

2. Wymagania szczegółowe

 

a) klasa I

- kl. 1.1

- kl. 1.2

 

b) klasa II

- kl. 2.1

- kl. 2.2

 

 - kl. 2 - poziom rozszerzony (4 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

- kl. 2 - poziom rozszerzony (5 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

c) klasa III

 

- kl. 3 - wymagania edukacyjne

 

- kl. 3 - poziom rozszerzony (5 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

- kl. 3 - poziom rozszerzony (4 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

IV. Program nauczania "Ponad słowami"

 

V. Informator maturalny 2015

 

I. Lista lektur

 

Klasa 1 - poziom podstawowy

Klasa 1 - poziom rozszerzony

Klasa 2 - poziom podstawowy

Klasa 2 - poziom rozszerzony

 

II. Przedmiotowy System Oceniania

 

1. Ocenianie

 

a) Zasady szczegółowe 

- wypowiedź ustna

- wypowiedź pisemna

 

b) ocena semestralna i końcoworoczna

 

2. Procedury odwoławcze

 

 III. Wymagania edukacyjne

 

1. Wymagania ogólne

 

2. Wymagania szczegółowe

 

a) klasa I

 

- kl. 1.1 - poziom podstawowy

- kl. 1.2 - poziom podstawowy

- kl. 1.1 - poziom rozszerzony

- kl. 1.2 - poziom rozszerzony

b) klasa II

- kl 2.1 - poziom podstawowy

- kl 2.2 - poziom podstawowy

- kl 2.1 - poziom rozszerzony

- kl 2.2 - poziom rozszerzony

 

IV. Program nauczania "Ponad słowami"