SREBRNA SZKOŁA

Szczęśliwy numerek

 

18-10-2021

35

19-10-2021

12

20-10-2021

3

21-10-2021

 19

22-10-2021

25

 

W puli:

20

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.

 

Liceum 3-letnie Liceum 4-letnie

I. Lista lektur

 

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

 

II. Przedmiotowy System Oceniania

 

1. Ocenianie

 

a) Zasady szczegółowe

- wypowiedź ustna

- wypowiedź pisemna

 

b) ocena semestralna i końcoworoczna

 

2. Procedury odwoławcze

 

III. Wymagania edukacyjne

 

1. Wymagania ogólne

 

2. Wymagania szczegółowe

 

a) klasa I

- kl. 1.1

- kl. 1.2

 

b) klasa II

- kl. 2.1

- kl. 2.2

 

 - kl. 2 - poziom rozszerzony (4 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

- kl. 2 - poziom rozszerzony (5 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

c) klasa III

 

- kl. 3 - wymagania edukacyjne

 

- kl. 3 - poziom rozszerzony (5 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

- kl. 3 - poziom rozszerzony (4 godzinny) - wymagania edukacyjne

 

IV. Program nauczania "Ponad słowami"

 

V. Informator maturalny 2015

 

I. Lista lektur

 

Klasa 1 - poziom podstawowy

Klasa 1 - poziom rozszerzony

Klasa 2 - poziom podstawowy

Klasa 2 - poziom rozszerzony

 

II. Przedmiotowy System Oceniania

 

1. Ocenianie

 

a) Zasady szczegółowe 

- wypowiedź ustna

- wypowiedź pisemna

 

b) ocena semestralna i końcoworoczna

 

2. Procedury odwoławcze

 

 III. Wymagania edukacyjne

 

1. Wymagania ogólne

 

2. Wymagania szczegółowe

 

a) klasa I

 

- kl. 1.1 - poziom podstawowy

- kl. 1.2 - poziom podstawowy

- kl. 1.1 - poziom rozszerzony

- kl. 1.2 - poziom rozszerzony

b) klasa II

- kl 2.1 - poziom podstawowy

- kl 2.2 - poziom podstawowy

- kl 2.1 - poziom rozszerzony

- kl 2.2 - poziom rozszerzony

 

IV. Program nauczania "Ponad słowami"