SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

21-12-2020

19

22-12-2020

22

23-12-2020

24-12-2020

25-12-2020

 

W puli:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12,

14, 15, 16, 18,

21, 23, 

24, 25, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36

 

 

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w konkursie, który od lat jest prowadzony przez polonistki II LO p. Zofię Rokitę i p. Julitę Kołodziejczyk i już na stałe wpisał się w tradycję naszej szkoły. Mamy nadzieję, że i tym razem podejmiecie wyzwanie i przybędziecie, by zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami w dziedzinie jakże bogatej i interesującej, jaką jest mitologia.
Już teraz uchylamy przed Wami nasze skromne wrota. I liczymy na dobrą zabawę…
O dokładnym terminie konkursu poinformujemy ale najprawdopodobniej będzie to koniec października. Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych  II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.
Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają: pani Julita Kołodziejczyk i pani Zofia Rokita.

Cele konkursu:
• rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą starożytną;
• promowanie wzorców osobowych prezentowanych w mitologii;
• rozwijanie kreatywności uczniów;
• kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach ;
• kształtowanie postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu;
• kształtowanie szacunku do literatury jako jednego z najważniejszych czynników kulturotwórczych;
• umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów w zakresie znajomości mitologii;
• oswajanie z testową formą sprawdzania wiedzy;
• rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką. 

REGULAMIN KONKURSU
1. W konkursie biorą udział uczniowie klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.
2. Każda klasa typuje po trzech przedstawicieli.
3. Konkurs jest jednoetapowy i polega na rozwiązaniu testu.
4. W pytaniach otwartych uczeń udziela krótszej lub dłuższej odpowiedzi; przy ich ocenianiu będzie brana pod uwagę wiedza merytoryczna; błędy ortograficzne i interpunkcyjne nie wpływają na uzyskaną punktację.
5. Za każde pytanie konkursowe uczeń może uzyskać 1 punkt; za udzielenie błędnej odpowiedzi organizator nie przyznaje punktów ujemnych.
6. O zajętym miejscu decyduje liczba uzyskanych z testu punktów.
7. Czas pisania testu wynosi 30 minut.
8. W wypadku podejrzeń co do samodzielności prac uczniów możliwe są sankcje włącznie z dyskwalifikacją danej pracy.
9. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów z testu przez kilku uczniów przewidziana jest ustna dogrywka.
10. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny (bdb i cel) z języka polskiego.
11. W jury zasiadają nauczyciele języka polskiego.
12. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.
 
PROPONOWANA LITERATURA
1. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury.
2. Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian.
3. Mała encyklopedia kultury antycznej.
4. Słownik kultury antycznej. Grecja , Rzym, pod red. L. Winniczuk.
5. Markowska W., Mity Greków i Rzymian.
6. Parandowski J., Mitologia.
7. Romanowska M., Słowniczek mitologii greckiej.
8. Schmidt J., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej.
9. Stabryła S., Mitologia grecka i rzymska.
10. Zamarovsky V., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej.

ZAGADNIENIA KONKURSOWE
1. Pojęcia: mit, mitologia, politeizm, antropomorfizm i inne charakterystyczne pojęcia związane z mitologią.          
2. Bogowie greccy i ich rzymscy odpowiednicy (zakres działań, opieka, atrybuty, ośrodki kultu, losy).
3. Bohaterowie i ich losy: Herakles, Tezeusz, Jazon, Odyseusz.
4. Geografia i zoologia mitologiczna (Olimp, Ziemia, Hades, zwierzęta i potwory występujące w mitologii).
5. Iliada i Odyseja (wojna trojańska i tułaczka Odyseusza opisane w Mitologii Parandowskiego).
6. Znajomość mitów: o narodzinach świata, o Syzyfie, o Dedalu i Ikarze, wędrówce Eneasza, powstaniu Rzymu.
7. Ślady mitologii we współczesnym języku(np. związki frazeologiczne), sztuce i literaturze.