SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

19-10-2020

27*

20-10-2020

32*

21-10-2020

25*

22-10-2020

15

23-10-2020

9

 

W puli:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 10, 11, 12, 13,

14, 16, 17, 18,

19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36

_*- numerek z poprzedniej puli

 

 

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Najważniejsze informacje o naborze
wniosków stypendialnych w ramach
programu Stypendia św. Mikołaja


Po raz kolejny uczniowie II LO w Sanoku mogą składać wnioski o stypendia Fundacji Świętego Mikołaja. Stypendia są przeznaczone dla uzdolnionych uczniów pochodzących z niezamożnych rodzin. Kompletne dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły lub u koordynatorki programu stypendialnego p. Marty Szerszeń (sala 14), do dnia 18 września 2020 roku (piątek).

WZORY DOKUMENTÓW:

Regulamin SSM rok szkolny 2020.2021
Zał.2 Zasady dochod. SSM 2020.2021
Zał.3 Wniosek SSM rok szkolny 2020.2021  (składany w szkole)
dostępne są pod tym linkiem:
https://mikolaj.org.pl/stypendia/o-programie-stypendialnym/nowa-page/

 

 Ważne informacje:

 

·         Wniosek powinien zostać wypełniony komputerowo przez ucznia ubiegającego się o stypendium oraz podpisany przez rodzica lub ucznia (jeśli uczeń jest pełnoletni).

 

 

·         Do wniosku powinno zostać dołączone oświadczenie dochodowe (wzór oświadczenia dostępny na stronie www.mikolaj.org.pl/stypendia) oraz opinia wychowawcy, na której znajduje się informacja o średniej ocen z roku szk. 2019/2020. Jeśli na opinii wychowawcy nie ma informacji o średniej, powinno zostać dołączone zaświadczenie o średniej.

 

 

·         Dodatkowo uczniowie mogą załączyć do wniosku dokumenty poświadczające ich zaangażowanie społeczne oraz osiągnięcia, np. dyplomy, zaświadczenia o odbyciu wolontariatu itp.

 


Zostań stypendystą Fundacji Św. Mikołaja.
Zapraszamy do  składania wniosków!!!