SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

21-12-2020

19

22-12-2020

22

23-12-2020

24-12-2020

25-12-2020

 

W puli:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12,

14, 15, 16, 18,

21, 23, 

24, 25, 27, 28,

29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36

 

 

My na YT

 

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

1. Organizator: 

 

Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku 

 

2. Cele Konkursu: 

 

• propagowanie piękna poezji, 

• rozwijanie poetyckich uzdolnień młodzieży, 

• poszukiwanie wartości istotnych w życiu młodego człowieka, 

• wspieranie twórczości własnej uczniów, 

• swoistego rodzaju terapia duszy. 

 

3. Warunki uczestnictwa: 

 

• konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych  oraz szkół ponadpodstawowych;

• szkoła może zgłosić do udziału dowolną liczbę uczestników, 

• wiersze nie mogą być wcześniej nagradzane czy wydawane, 

• uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy wiersze własnego autorstwa, 

• każdy wiersz należy wydrukować na oddzielnej kartce czcionką 12, 

• wiersze należy oznaczyć wybranym przez siebie pseudonimem  i umieścić  w kopercie, 

• dane osobowe (imię, nazwisko, klasa szkoła i nazwisko opiekuna) należy umieścić w drugiej kopercie, zakleić ją i oznaczyć własnym (tym samym, co wiersze) pseudonimem,

• organizatorzy zastrzegają sobie prawo przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkursu oraz prezentacji wierszy.

Osoby nagrodzone mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej!

Wiersze wraz z danymi należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do  28 lutego 2020 roku na adres: 

 

Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku 

ul. A. Mickiewicza 11 

38-500 Sanok 

z dopiskiem Konkurs Twórczości Własnej 

 

4. Nagrody: 

• dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody i dyplomy, 

• dla nauczycieli (opiekunów) zaświadczenia-podziękowania, 

• informacja o ogłoszeniu wyników, wręczeniu nagród zostanie podana w późniejszym terminie na stronie internetowej II LO w Sanoku, na stronie biblioteki na facebooku oraz telefonicznie. 

 

5.Uwagi: 

• Informacje na temat konkursu udzielają nauczyciele bibliotekarze II LO w Sanoku, 

tel. 13 4653936  lub na adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA UCZNIÓW SZKÓŁ  PODSTAWOWYCH

 I PONADPODSTAWOWYCH W XXII MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ

 

Organizowanym przez nauczycieli-bibliotekarzy II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku:

 

⦁ Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………

⦁ Adres szkoły i numer telefonu …………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu

pseudonim

 imię i nazwisko opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejscowość i data                                                              podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły

……………………                                                                   …………………………….