SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

06-01-2020

-

07-01-2020

28*

08-01-2020

30*

09-01-2020

15

10-01-2020

20

 

W puli:

1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 16, 17,

18, 19, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 36

_*- numerek ze starej puli

 

 

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin XXI Międzyszkolnego Konkursu Twórczości Własnej 2018/2019.

1. Organizator:

Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku

2. Cele Konkursu:

propagowanie piękna poezji,
• rozwijanie poetyckich uzdolnień młodzieży,
• poszukiwanie wartości istotnych w życiu młodego człowieka,
• wspieranie twórczości własnej uczniów,
• swoistego rodzaju terapia duszy.

 

3. Warunki uczestnictwa:

 

konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych,
• szkoła może zgłosić do udziału dowolną liczbę uczestników,
• wiersze nie mogą być wcześniej nagradzane czy wydawane,
• uczestnik może dostarczyć maksymalnie trzy wiersze własnego autorstwa,
• każdy wiersz należy wydrukować na oddzielnej kartce czcionką 12,
• wierze należy oznaczyć wybranym przez siebie godłem (logo) i umieścić w kopercie,
• dane osobowe (imię, nazwisko, klasa szkoła i nazwisko opiekuna) należy umieścić w drugiej kopercie, zakleić ją i oznaczyć własnym godłem,
• organizatorzy zastrzegają sobie prawo przetwarzania danych osobowych na potrzeby konkursu oraz prezentacji wierszy, udostępnienie wizerunku. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Osoby nagrodzone mogą liczyć na dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej!
Wiersze wraz z danymi należy przesłać (lub dostarczyć osobiście) do 14 grudnia 2018 roku na adres:

 

Biblioteka II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku
ul. A. Mickiewicza 11
38-500 Sanok
z dopiskiem Konkurs Twórczości Własnej

 

4. Nagrody:
• dla wyróżnionych uczestników przewidziane są nagrody i dyplomy,
• dla nauczycieli (opiekunów) zaświadczenia-podziękowania,
• informacja o ogłoszeniu wyników, wręczeniu nagród zostanie podana w późniejszym terminie na stronie internetowej II LO w Sanoku, na stronie biblioteki na facebooku oraz telefonicznie.

 

5.Uwagi:
• Informacje na temat konkursu udzielają nauczyciele bibliotekarze II LO w Sanoku,
tel. 13 4653936

Pliki do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA + REGULAMIN

OŚWIADCZENIE