SREBRNA SZKOŁA 2020

 

Szczęśliwy numerek

 

06-01-2020

-

07-01-2020

28*

08-01-2020

30*

09-01-2020

15

10-01-2020

20

 

W puli:

1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 16, 17,

18, 19, 21, 22,

23, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31, 32,

33, 34, 35, 36

_*- numerek ze starej puli

 

 

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Po raz kolejny zapraszamy do udziału w konkursie, który od lat jest prowadzony przez polonistki II LO p. Julitę Kołodziejczyk i p. Zofię Rokitę i już na stałe wpisał się w tradycję naszej szkoły. Mamy nadzieję, że i tym razem podejmiecie wyzwanie i przybędziecie, by zmierzyć się ze swoimi rówieśnikami w dziedzinie jakże bogatej i interesującej, jaką jest mitologia. Już teraz uchylamy przed Wami nasze skromne wrota i liczymy na dobrą zabawę.

REGULAMIN KONKURSU MITOLOGICZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS I

Konkurs skierowany jest do uczniów klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

Cele konkursu: 

• rozwijanie zainteresowań młodzieży kulturą starożytną;

• promowanie wzorców osobowych prezentowanych w mitologii;

• rozwijanie kreatywności uczniów ;

• kształtowanie umiejętności poszukiwania informacji w różnych źródłach ;

• kształtowanie postawy szacunku dla dorobku cywilizacyjnego starożytnej Grecji i Rzymu;

• kształtowanie szacunku do literatury jako jednego z najważniejszych czynników kulturotwórczych;

• umożliwienie zewnętrznej oceny wiedzy uczniów w zakresie znajomości mitologii;

• oswajanie z testową formą sprawdzania wiedzy;

• rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką.

REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie biorą udział uczniowie klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku.

2. Każda klasa typuje po trzech przedstawicieli.

3. Konkurs jest jednoetapowy i polega na rozwiązaniu testu.

4. W pytaniach otwartych uczeń udziela krótszej lub dłuższej odpowiedzi; przy ich ocenianiu będzie brana pod uwagę wiedza merytoryczna; błędy ortograficzne i interpunkcyjne nie wpływają na uzyskaną punktację.

5. Za każde pytanie konkursowe uczeń może uzyskać 1 punkt; za udzielenie błędnej odpowiedzi organizator nie przyznaje punktów ujemnych.

6. O zajętym miejscu decyduje liczba uzyskanych z testu punktów.

7. Czas pisania testu wynosi 30 minut.

8. W wypadku podejrzeń co do samodzielności prac uczniów możliwe są sankcje włącznie z dyskwalifikacją danej pracy.

9. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów z testu przez kilku uczniów przewidziana jest ustna dogrywka.

10. Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz cząstkowe oceny (bdb i cel) z języka polskiego.

11. W jury zasiadają nauczyciele języka polskiego.

12. Informacje o wynikach konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły. 

PROPONOWANA LITERATURA

1. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury.

2. Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian.

3. Mała encyklopedia kultury antycznej.

4. Słownik kultury antycznej. Grecja , Rzym, pod red. L. Winniczuk.

5. Markowska W., Mity Greków i Rzymian.

6. Parandowski J., Mitologia. 

7. Romanowska M., Słowniczek mitologii greckiej.

8. Schmidt J., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej.

9. Stabryła S., Mitologia grecka i rzymska.

10. Zamarovsky V., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej.

ZAGADNIENIA KONKURSOWE 

1. Pojęcia: mit, mitologia, politeizm, antropomorfizm i inne charakterystyczne pojęcia związane z mitologią.           

2. Bogowie greccy i ich rzymscy odpowiednicy (zakres działań, opieka, atrybuty, ośrodki kultu, losy).

3. Bohaterowie i ich losy: Herakles, Tezeusz, Jazon, Odyseusz.

4. Geografia i zoologia mitologiczna (Olimp, Ziemia, Hades, zwierzęta i potwory występujące w mitologii).

5. Iliada i Odyseja (wojna trojańska i tułaczka Odyseusza opisane w Mitologii Parandowskiego).

6. Znajomość mitów: o narodzinach świata, o Syzyfie, o Dedalu i Ikarze, wędrówce Eneasza, powstaniu Rzymu.

7. Ślady mitologii we współczesnym języku(np. związki frazeologiczne), sztuce i literaturze.

TERMIN

Konkurs odbędzie się 15 listopada 2018 r. na lekcji 4 w sali 29.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela pani Julita Kołodziejczyk.

Serdecznie zapraszamy!