Ze względu na awarię techniczną, zdjęcia nie będą publikowane do czasu usunięcia usterki.

SREBRNA SZKOŁA 2019

Szczęśliwy numerek

 

21-10-2019

5

22-10-2019

19

23-10-2019

31

24-10-2019

28

25-10-2019

10

 

W puli:

 3, 6,

7,

21,

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

2018/2019

NABÓR  ELEKTRONICZNY : 

https://nabor.pcss.pl/sanok/szkolaponadgimnazjalna/nabor/?service=external/eduHighInfo:SchoolDetails&sp=85371


„To, co najlepsze, masz w zasięgu ręki”


Komu polecamy naszą szkołę,
II Liceum Ogólnokształcące w Sanoku?

             Wszystkim gimnazjalistom, którzy:

- planują dalsze kształcenie na studiach wyższych w kraju i za granicą lub w szkołach pomaturalnych

- oczekują, że to szkoła przygotuje ich do matury i do podjęcia dalszego kształcenia

- w szkole chcą odnaleźć impuls i podstawy do wszechstronnego rozwoju

- chcą czuć się bezpiecznie w przyjaznej atmosferze

- dbają o rozwijanie swoich pasji i zainteresowań

- mają masę pomysłów lub nie mają jeszcze pomysłu „na siebie”

- chcą „działać” dla siebie i innych


     Oferujemy:

- wysoki poziom nauczania i zdawalność matur

- bogaty wybór fakultetów i języków obcych

- możliwość sprawdzenia się w olimpiadach i konkursach przedmiotowych

- koła zainteresowań: przedmiotowe, teatralne, artystyczne, wokalno – instrumentalne i sportowe

- w ramach lekcji wychowania fizycznego także: zajęcia turystyczne, żeglarstwo, wyjazdy na narty, basen, siłownię i łyżwy

- wycieczki przedmiotowe

- lekcje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

- wyjazdy integracyjne

- pracę na rzecz innych w ramach szkolnego wolontariatu

- program stypendialny Fundacji Świętego Mikołaja

Zajęcia z przedmiotami rozszerzonymi (fakultety)

- Historia – j. polski + język obcy (j. ang. lub j. niem.)

- Historia – j. polski + wiedza o społeczeństwie

- Biologia – j. polski + język obcy (j. ang. lub j. niem.)

- Biologia – j. polski + wiedza o społeczeństwie

- Matematyka – geografia + język obcy (j. ang. lub j. niem.)

- Biologia – geografia + wiedza o społeczeństwie

- Biologia – geografia + język obcy (j. ang. lub j. niem.)

- Matematyka – fizyka – bez trzeciego przedmiotu

- Matematyka – fizyka + język obcy lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka

- Biologia – chemia + język obcy (j. ang. lub j. niem.) lub wiedza o społeczeństwie

- Biologia – chemia – bez trzeciego przedmiotu

Języki obce w klasach

 l  W każdej z klas uczniowie mają dwa języki obce, w tym język angielski. Drugim językiem jest język niemiecki, język francuski lub język rosyjski.

 l  Przez dwa lata uczniowie uczą się dwóch języków w równej liczbie godzin tygodniowo (po 3), pod koniec klasy drugiej decydują, który język chcą kontynuować w klasie trzeciej.

l  Nauka języka drugiego kończy się w klasie drugiej, ale może być realizowana w klasie trzeciej z puli godzin przeznaczonych na przedmioty rozszerzone (jeśli powstanie odpowiednia grupa fakultetu)

Dalsze informacje na stronie: 2lo.sanok.biz w zakładce: "Rekrutacja"

1. Kinga Chmura 2a

2. Edyta Ryniak 2d

3. Magdalena Wojtanowska 2b

4. Maciej Słowiak 1a

1. Magdalena Wojtanowska 3b

2. Kinga Chmura 3a

3. Michalina Smyczyńska 1a

4. Maciej Słowiak 2a

 

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich czas wakacji. Czas odpoczynku od książek, zeszytów, ławki szkolnej, dzwonka, porannego wstawania.