SREBRNA SZKOŁA 2019

Szczęśliwy numerek

 

10-06-2019

19

11-06-2019

3

12-06-2019

35

13-06-2019

28

14-06-2019

26

 

W puli:

 

 

 

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.

Szkolna lista tematów prezentacji z języka polskiego (2014)

LITERATURA

 1. Omów motyw anioła w literaturze różnych epok.
 2. Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 3. Starość jako temat literacki. Omów na wybranych przykładach.
 4. Emigrant jako bohater literacki. Omów zagadnienie, analizując utwory pochodzące z różnych epok literaturze.
 5. Epos rycerski a literatura fantasy. Omów podobieństwa i różnice w kreacji bohaterów i świata przedstawionego.
 6. Motyw obłędu i szaleństwa w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 7. Miłość w czasach wojny i zagrożenia. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 8. Motyw uczty w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 9. Omów mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego. Odwołaj się do dowolnie wybranych utworów.
 10. Omów motyw Arkadii w literaturze, odwołując się do wybranych utworów.
 11. Omów motyw cierpienia i buntu przeciwko Bogu w wybranych utworach literackich.
 12. Omów motyw syna w literaturze różnych epok.
 13. Omów motyw gór na wybranych przykładach literatury polskiej.
 14. Omów temat holocaustu w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych utworów.
 15. Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla. Omów główne tematy ich twórczości.
 16. Porównaj koncepcję poezji i poety na przykładzie dwóch wybranych epok literackich.
 17. Scence fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych pozycji literatury fantastycznej, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego w obu odmianach gatunkowych.
 18. Twórcy naszego regionu. Omów główne tematy ich twórczości.
 19. Rozmowy człowieka z Bogiem w literaturze. Omów ich formy i znaczenie w wybranych utworach.
 20. Natura w ujęciu pisarzy wybranych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów utworów.
 21. Obraz rodziny w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych tekstów.
 22. Od herosa do pantoflarza. Omów różne postaci mężczyzn, odwołując się do wybranych utworów.
 23. Postaci władców w literaturze. Dokonaj porównania, wykorzystując wybrane utwory.
 24. Konflikt pokoleń jako motyw literacki. Omów na wybranych przykładach.
 25. Powstanie listopadowe w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 26. Różne obrazy ojczyzny w literaturze. Omów, analizując wybrane przykłady.
 27. Obraz rewolucji w literaturze. Omów temat w oparciu o wybrane utwory.
 28. Obraz szkoły w literaturze. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.
 29. Wizerunek żony w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach z różnych epok.
 30. Motyw kata i ofiary w literaturze XX wieku. Omów zagadnienie, odwołując się wybranych utworów.
 31. Katastrofizm w literaturze. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
 32. Literacki obraz zazdrości. Przedstaw sposób funkcjonowania tego motywu, analizując wybrane utwory literackie.
 33. Negatywny bohater, czarny charakter. Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw sposób i cel kreowania takich postaci.
 34. Obraz Boga w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
 35. Różne kreacje ojca w literaturze. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych utworów.
 36. Metamorfoza bohatera i jej sens w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
 37. Motyw dziecka w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
 38. Literackie pary kochanków. Omów temat na podstawie wybranych dzieł literackich.
 39. Szekspirowski bohater tragiczny. Omów temat na wybranych przykładach.
 40. Etos rycerza, jego odmiany i odbicia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 41. Literackie kreacje ludzi szczęśliwych. Omów temat na wybranych przykładach.
 42. Literackie pary małżeńskie. Omów najciekawsze kreacje, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
 43. Motyw samotności w literaturze. Omów różnorodne sposoby jego ujęcia, odwołując się do wybranych utworów.
 44. Mezalians w literaturze XIX i XX wieku. Omów przyczyny i skutki tego zjawiska na wybranych przykładach.
 45. Motyw rozstania w literaturze. Omów najciekawsze kreacje, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
 46. Mity jako ważne tworzywo literatury. Omów temat na wybranych przykładach.
 47. Omów motyw wędrówki, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 48. Bohater o wielu twarzach. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu maski w literaturze.
 49. Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu człowieka. Omów temat na wybranych przykładach.

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 

 1. Obraz dworku w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 2. Motyw rycerza na wybranych tekstach kultury. Omów sposoby funkcjonowania motywu, odwołując się do wybranych przykładów.
 3. Motyw wiosny i różne sposoby jego ujmowania w literaturze, malarstwie lub w muzyce. Omów temat na wybranych przykładach.
 4. Stworzenie świata jako temat literacki i malarski. Omów funkcjonowanie tego motywu na wybranych przykładach.
 5. Danse macabre w literaturze i malarstwie średniowiecza oraz baroku. Analizując wybrane dzieła, porównaj funkcjonowanie tego motywu w obu epokach.
 6. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omów temat, analizując porównawczo wybrane przykłady dzieł literackich i filmowych.
 7. Funkcje motywów mitologicznych w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 8. Różne ujęcia toposu ogrodu w literaturze i innych sztukach. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
 9. Dzieciństwo jako temat literatury i filmu. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane przykłady.
 10. Holocaust jako temat literacki i filmowy. Omów na wybranych przykładach.
 11. Literatura i malarstwo w Młodej Polsce. Omów wzajemne wpływy, paralele, powiązania.
 12. Omów kontynuacje mitu arkadyjskiego w literaturze i sztuce polskiej.
 13. Omów motyw dziecka w literaturze i malarstwie XIX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 14. Omów motyw małej ojczyzny w utworach literackich i malarskich twórców naszego regionu.
 15. Omów motyw powstania styczniowego, odwołując się do wybranych utworów literackich, obrazów polskich malarzy lub filmów.
 16. Omów motyw wsi w literaturze i sztuce polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 17. Omów portrety Sarmatów, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.
 18. Omów symbolikę tańca w sztuce i literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 19. Różne ujęcia Sądu Ostatecznego w literaturze i sztuce. Omów temat na wybranych przykładach.
 20. Sanok w polskiej geografii życia literackiego i kulturalnego ( zjawiska, grupy, postaci).Omów temat na wybranych przykładach.
 21. Sceny batalistyczne w literaturze i malarstwie polskim. Omawiając zagadnienie, odwołaj się do wybranych przez siebie przykładów.
 22. Wielkie przyjaźnie w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 23. Motyw przeznaczenia w literaturze i filmie. Omów temat na wybranych przykładach.
 24. Postać wampira w wierzeniach, literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 25. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach.
 26. Światy fantastyczne w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 27. Negatywny bohater, czarny charakter. Omów cele kreowania takich postaci w wybranych dziełach literackich i filmowych.
 28. Kwestia istnienia Boga na podstawie wybranych dzieł literackich i filmografii Ingmara Bergmana.
 29. Symbol jako środek wyrazu w literaturze i malarstwie. Omów jego najciekawsze, Twoim zdaniem, przykłady zastosowania.

 

NAUKA O JĘZYKU

 

 1. Dokonaj charakterystyki dowolnie wybranego dialektu lub zespołu gwarowego.
 2. Język narzędziem manipulacji. Omów temat, akcentując moralną odpowiedzialność za słowo.
 3. Język piosenek młodzieżowych. Wyjaśnij, jakie tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny znalazły w nim odzwierciedlenie.
 4. Język współczesnej reklamy. Scharakteryzuj na wybranych przykładach.
 5. Kicz językowy. Omów zjawisko, analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu disco polo lub podobnych.
 6. Omów i scharakteryzuj gwarę uczniowską Twoich rówieśników. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 7. Omów najnowsze zapożyczenia we współczesnej polszczyźnie. Oceń ich zasadność, odwołując się do wybranych przykładów.
 8. Omów pochodzenie i znaczenie nazw miejscowych Twojego regionu.
 9. Omów podstawowe mechanizmy manipulacji językowej. Odwołaj się do wybranych przez siebie przykładów.
 10. Styl i język graffiti. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 11. Stylizacja biblijna i jej funkcje w literaturze różnych epok. Omów temat na wybranych przez siebie przykładach.
 12. Język dawnych pamiętników i współczesnych blogów. Zanalizuj i porównaj wybrane teksty.
 13. Ironia i jej funkcja w utworach literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 14. Różne sposoby wzbogacania słownictwa we współczesnej polszczyźnie. Omów temat, analizując wybrane przykłady.
 15. Jakie środki językowe można znaleźć w tekstach piosenek hip-hopowych. Dokonaj analizy kilku przykładów.