SREBRNA SZKOŁA 2019

POMÓŻMY ODBUDOWAĆ DOM PO POŻARZE

 

 

 

Szczęśliwy numerek

 

22-04-2019

-

23-04-2019

-

24-04-2019

29

25-04-2019

23

26-04-2019

16

 

W puli:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

10, 11, 12, 14,

18, 19, 21, 22, 24,

26, 27, 28,

33, 35, 36, 37, 38, 39, 40

 

My na YT

 

 

Zapraszamy do wsparcia Programu Stypendialnego!

 

Osiągnięcia


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Na stronie

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 znajduje się na stronie Kuratorium oświaty.

Prezentacja z informacjami rekrutacyjnymi

W roku szkolnym 2019/2020 planowane jest utworzenie pięciu oddziałów (w tym jednego o profilu sportowym). 

Przy rekrutacji uczeń zostaje przydzielony do 2 grup językowych międzyklasowych: 

- grupa języka pierwszego, który uczeń zdawał na egzaminie w klasie ósmej:

  angielskiego na poziomie zaawansowanym, średniozaawansowanym lub niezaawansowanym lub języka niemieckiego 

- grupa kontynuacji języka drugiego: niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub angielskiego niezaawansowanego,  którego uczeń uczył się w szkole podstawowej lub chce rozpocząć naukę w liceum

1. Uczeń wybiera jeden z 3 głównych profili:

- matematyczny 

- biologiczny 

- języka polskiego.

Nauka tych przedmiotów będzie się odbywać od pierwszej klasy w rozszerzeniu (2 godz. tygodniowo przez 4 lata). Na podstawie wybranego profilu uczeń będzie przypisany do klasy.

2. Poza profilem głównym uczeń wybiera indywidualnie przedmiot do rozszerzenia spośród proponowanych: fizyka, geografia, chemia, biologia, historia, wos), na który będzie uczęszczać 2 godz. w tygodniu przez 4 lata w grupach międzyoddziałowych, tworząc swój własny profil rozszerzony np.: 

 • MATEMATYKA + Fizyka   
  MATEMATYKA + Biologia   
  MATEMATYKA + Geografia
  MATEMATYKA + Chemia 

 • BIOLOGIA + Chemia
  BIOLOGIA + Geografia
  BIOLOGIA + Fizyka

 • JĘZYK  POLSKI + Biologia
  JĘZYK  POLSKI + Historia
  JĘZYK  POLSKI + Historia + Wos * 

Biologia na profilu głównym wyklucza dołączenie biologii jako przedmiotu drugiego.  

* w wypadku fakultetu JĘZYK POLSKI + Historia + Wos, trzeba podać oba przedmioty rozszerzone, tj. historię i wos.

3. Od klasy drugiej uczeń uzupełnia własny profil o trzeci przedmiot w zakresie rozszerzonym, spośród PRZEDMIOTÓW:  (J. angielski, J. niemiecki, Informatyka, Matematyka) tworząc własny fakultet, pod warunkiem utworzenia się miedzyoddziałowej grupy chętnych na ten przedmiot rozszerzony np. 

 • JĘZYK POLSKI + Historia + Język angielski, JĘZYK  POLSKI + Historia + Język niemiecki, JĘZYK  POLSKI + Historia + Informatyka, JĘZYK POLSKI + Historia + Wos * 
 • JĘZYK POLSKI + Biologia + Język angielski, JĘZYK  POLSKI + Biologia + Informatyka, JĘZYK POLSKI + Biologia + Matematyka
 • MATEMATYKA + Biologia + Informatyka

Matematyka na profilu głównym wyklucza dołączenie matematyki jako przedmiotu trzeciego.

Trzeci przedmiot nauczany będzie w grupach międzyoddziałowych od klasy drugiej (w sumie 6 godzin, podzielonych na 3 lata)

* w wypadku fakultetu (pol + his + wos), nie dodaje się trzeciego przedmiotu rozszerzonego.